Webdevelopment

Gulp plugins

Na de introductie van Gulp zullen we ingaan op de  Gulp plugins.  Het enige wat Gulp zelf kan doen is taken uitvoeren, het kan bestanden inlezen, opslaan op een andere locatie en automatisch een taak uitvoeren zodra er een bestand is gewijzigd. Met de vele Gulp plugins die er zijn kan je daadwerkelijk iets met de bestanden […]

Lees verder

Horizontaal uitlijnen met CSS Flexbox

We zagen al dat verticaal uitlijnen met CSS Flexbox heel erg simpel is, maar Flexbox biedt meer, zo is horizontaal uitlijnen ook super gemakkelijk. Horizontaal uitlijnen doen we met de justify-content CSS eigenschap,  inhoud van een flexbox horizontaal te centreren doe je bijvoorbeeld zo: .wrapper { display: flex; justify-content: center; } justify-content De CSS eigenschap justify-content zorgt […]

Lees verder